CMBN

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


Tato kniha je nejdokonalejší učebnicí léčebné makrobiotiky, nejúčinnějšího a nejuchopitelnějšího prověřeného léčebného výživového systému. Je určena lidem, kteří chtějí stát na vlastních nohou. Jejím hlavním autorem je celosvětový lídr oboru.

Vážení přátelé makrobiotiky, milí zákazníci,

překlad a další práce na české verzi knihy Makrobiotikou ke skutečnému zdraví byly nebývale náročné, např. kvůli jejímu značnému objemu (počtem liter vydá asi za tři průměrně rozsáhlé knihy jiné), užívání různých odkazů mezi jednotlivými kapitolami a nutností spolupráce s několika specialisty. Z každého výtisku zaplatíme také zasloužené honoráře autorům do USA. To vše se samozřejmě musí rozpočítat do ceny každého z vydaných výtisků české verze. (Ale i tak je naše cena knihy pana Kushiho měřená jejím objemem nižší, nežli jsou ceny velké řady knih jakýchkoliv žánrů původních českých autorů.) (O přínosu pro čtenáře nemluvě.)
Rádi bychom pro Vás vydávali další skvělé knihy, ale zejm. ty překladové (náročné na lidskou odbornou práci, a proto nákladné) budeme moci vydávat pouze tehdy, pokud si je budete regulérně kupovat. Jakékoliv pirátské šíření je ke škodě makrobiotiky. Makrobiotice ještě dlouho nikdo stojící mimo ni nic nedá. Bude mít pouze to, co si do ní vloží zájemci o ni.
Pokud by někdo ze sociálních důvodů nebyl schopen si knihu koupit, ať nám popíše svou sociální situaci a pokusíme se najít řešení.
Tzv. pirátské šíření knih je nejen nezákonné, ale také nemorální… a zbabělé, protože obsah knihy – duševní statek se ukradení (nazývejme věci pravými jmény) bránit nemůže.
Donuceni okolnostmi činíme, ač velmi neradi, opatření uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách – jsou ve prospěch většiny zájemců o  makrobiotiku, lidí nad průměr slušných, a vydávání kvalitních makrobiotických knih.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky